Birleşik Arap Emirlikleri’nde 10 yıllık ‘Golden Visa’ Nedir? Kimler Alabilir?

10 yıl geçerli olan Altın Vize yatırımcılara, mülk sahiplerine ve yetenekli kişilere verilmektedir.

BAE’nin “Altın vizesi”, yabancı yeteneklerin Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşamasına, çalışmasına veya eğitim görmesine olanak tanırken aşağıdakileri içeren özel avantajlardan yararlanmasını sağlayan uzun vadeli bir ikamet vizesidir:

 • Oturma izni verilmesine devam etmek için birden fazla giriş içeren altı aylık bir giriş vizesi5 veya 10 yıl geçerli uzun vadeli, yenilenebilir ikamet vizesi,
 • Sponsora ihtiyaç duymama ayrıcalığı
 • İkamet vizelerini geçerli kılmak için BAE dışında normal altı aydan daha uzun süre kalabilme
 • Yaşlarına bakılmaksızın eşleri ve çocukları da dahil olmak üzere aile üyelerine sponsor olabilme
 • Sınırsız sayıda ev yardımcısına sponsor olabilme
 • Altın vizenin birincil sahibinin vefat etmesi durumunda, aile üyelerinin izin sürelerinin sonuna kadar BAE’de kalma iznine hak kazanmaktadırlar.

 

Kimler ‘Golden Vize’ hakkına sahiptir?

Altın vize için gerekenler, ikamet türüne, yatırımcı, yetenek, girişimci vb. değişiklik arz etmektedir.

 • Kamu yatırımlarında yatırımcılar için gerekli olan şartlar:

 

Bir yatırım fonuna yatırım yaparsanız, aşağıdaki şartlara tabi olarak sponsorsuz 10 yıllık Golden Visa alabilirsiniz:

 • BAE’de akredite edilmiş bir yatırım fonundan, yatırımcının iki milyon AED depozitosu olduğunu belirten bir yazının sunulması veya
 • Geçerli bir ticari lisans veya endüstriyel lisans ve yatırımcının sermayesinin iki milyon AED’den az olmadığını belirten bir ana sözleşmenin sunulması
 • Federal Vergi Dairesi’nden yatırımcının hükümete yılda en az 250.000 AED (iki yüz elli bin) ödediğini belirten bir yazının sunulması.

 

Ek olarak şunları yapmalısınız:

Yatırılan sermayenin tamamına sahip olmak; bu bir borç olmamalı ve kendisi ve ailesi (varsa) için sağlık sigortası kanıtı sunmalıdır.

 • Gayrimenkul yatırımcıları için gerekli olan şartlar:

 

Bir mülke veya bir mülk grubuna sahipseniz, aşağıdakilere tabi olarak, aynı koşullarla ve sponsor olmadan yenilenebilir, 5 yıllık bir süre için Altın vize alabilirsiniz:

 

 • İlgili emirliğin Tapu Dairesinden, değeri 2 milyon Dirhemden az olmayan bir veya daha fazla mülke sahip olduğunu belirten bir yazının sağlanması
 • Yetkili yerel kuruluş tarafından onaylanan belirli yerel bankalardan kredi ile bir mülkün satın alınması.

 

 

 • Girişimciler için gerekli olan şartlar:

 

Bir girişimciyseniz, risk ve yeniliğe dayalı teknik veya geleceğe yönelik ekonomik bir projeye sahipseniz, 5 yıllık bir süre için Altın vize alabilirsiniz. Ek olarak, aşağıdakilerden her birinden bir onay mektubunuz olmalıdır:

 

 • BAE’de proje değerinin 500.000 dirhemden az olmadığını belirten bir denetçiden alınan mektup,
 • Emirlikteki yetkililer, projenin teknik nitelikte olduğunu belirtir.
 • Ülkede önerilen faaliyeti kurmak için BAE’de akredite bir iş geliştirme merkezinden alınan mektup

 

 • Olağanüstü özel yetenekler için gerekli olan şartlar:

 

Olağanüstü kategorisinde olan meslekler şunlardır,

 • Doktorlar
 • Bilim insanları
 • Kültür ve sanatın yaratıcı insanları
 • Mucitler
 • Yöneticiler
 • Bilimsel alanlarda uzmanlar
 • Sporcular
 • Doktora derecesi sahipleri ve
 • Mühendislik ve bilim alanlarında uzmanlar

 

Mühendislik ve bilim ile ilgili konular şunları içerir:

 • Epidemiyoloji ve virüsler
 • Yapay zeka
 • Büyük veri
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Genetik ve biyoteknoloji mühendisliği.

 

Olağanüstü bir uzmanlık yeteneğiniz varsa, her kategori için aşağıda belirtilen gereklilikleri yerine getirdikten sonra 10 yıl boyunca Altın vize alabilirsiniz:

 

Doktorlar ve bilim adamları

 

 • Tıp mesleğini icra etmek için BAE Sağlık ve Önleme Bakanlığından bir onay mektubu (doktorlar için)
 • Emirlik Bilim Adamları Konseyi’nden bir tavsiye mektubu veya Muhammed bin Rashid Sekreterliği’nden Bilimsel Mükemmellik Madalyası’ndan başvuranın Bilimsel Mükemmellik Madalyası ile ödüllendirildiğini belirten bir mektup (bilim adamları için).

 

 

Mucitler

 • Patentinizin ülke ekonomisine katma değeri olduğunu belirten Ekonomi Bakanlığı tavsiye yazısı

 

 

Kültür ve sanat alanlarında yaratıcı insanlar

 

 • İlgili emirlikteki kültür ve sanat departmanından bir onay mektubu.

 

İlgili hizmetler ise şunları içerir:

 

 • Yaratıcı bir yetenek akreditasyonu (kültürel vize) için başvurun – Dubai Kültürü
 • Yaratıcı insanlar için onay sertifikası alın – Abu Dabi Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Altın vize talebi için tavsiye mektubu alın – Kültür ve Gençlik Bakanlığı

 

İcra Direktörleri

 • Lisans derecesinden az olmamak üzere eğitim kazanımı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bir üniversite diplomasının bir kopyası
 • Aynı pozisyonda en az 5 yıllık deneyim belgesi
 • En az 50.000 AED maaşlı bir maaş sertifikası
 • Geçerli bir iş sözleşmesi

 

Sporcular

 

 • Genel Spor Otoritesi veya spor konseylerinden birinden bir tavsiye mektubu

 

 

Mühendislik ve bilim uzmanları

 

 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bir lisans veya yüksek lisans derecesinin bir kopyası ve bir iş sözleşmesi.

 

Seçkin öğrenciler

 

Lise öğrencileri için;

 

Bir lise öğrencisiyseniz ve ulusal düzeyde bir birinciyseniz (devlet veya özel ortaokulda en az yüzde 95 notla), bir tavsiyenin sunulmasına bağlı olarak, sponsorsuz 5 yıl boyunca Altın vize alabilirsiniz. Bunun için gerekli şartlar ve evraklar şunlardır.

 • Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (Emirates Okulları Kuruluşu) mektup.
 • Öğrenciler için Altın vizenin süresi 5 yıldır ve ülkedeki beşten fazla eğitim süresi gerektiren ana dallardan/kolejlerden birine kayıtlı olması halinde uzatılabilir.

 

 Üniversite öğrencileri

Seçkin bir üniversite öğrencisiyseniz, aşağıdaki koşullarla sponsorsuz 10 yıllık Altın vize alabilirsiniz:

 

 • Üniversite, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından A veya B sınıfı olarak derecelendirilmelidir.
 • Öğrencinin genel not ortalamasının A sınıfı üniversiteler için 3,5 ve B sınıfı üniversiteler için 3,8’den az olmadığına dair üniversiteden tavsiye mektubu veya akredite mezuniyet belgesi veya akredite akademik karne sunulur.
 • Mezun olalı 2 yıldan fazla olmamalıdır.

 

Yabancı üniversitelerin seçkin öğrencilerine, aşağıdaki koşullarla, sponsorsuz olarak 10 yıl süreyle Altın vize verilebilir:

 

 • Üniversite, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan derecelendirme sistemine göre Dünya’nın en iyi 100 üniversitesi arasında derecelendirilmiş olması gerekmektedir.
 • Öğrencinin genel not ortalamasının 3,5’tan az olmaması gerekmektedir.
 • Mezun olalı 2 yıldan fazla olmamalıdır.
 • Mezuniyet belgesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilmiştir.

 

İnsani yardım çalışmalarının öncüleri

 

İnsani yardım çalışmalarının öncüsüyseniz, 10 yıllık Altın vize alabilirsiniz. İnsani yardım çalışmalarının öncüsü olarak nitelendirilmek için aşağıdaki kategorilerden biri olmalısınız:

 

 • Uluslararası ve bölgesel kuruluşlarda en az beş yıl çalışmış üyeler ve seçkin çalışanlar
 • Sivil dernek ve kamu yararına çalışan kuruluşlarda en az beş yıl çalışmış üyeler ve seçkin çalışanlar
 • insani yardım çalışmalarına odaklanan yerel, bölgesel veya uluslararası bir kuruluştan takdir ödülü almış kişiler
 • desteğin değerinin iki milyon BAE dirhemi veya eşdeğerinin altına düşmemesi koşuluyla insani yardım fonu sağlayanlar.

 

Cephe kahramanları

 

COVID-19 salgını gibi krizlerde olağanüstü çaba gösteren cephe kahramanları da yetkili bir makamın tavsiyesi ile Altın vize alabilirler. Cephe kahramanları arasında hemşireler, tıbbi asistanlar, laboratuvar teknisyenleri, farmakologlar ve Frontline Heroes Office tarafından onaylanan diğer kadrolar bulunur.

*Kaynak: The United Arab Emirates Government

Bizimle Birlikte Dubai'ye İlk Adımınızı Atınız

İhracat Danışmanlığı Hizmetleri
Sohbete Başla
Merhaba;
Size nasıl yardımcı olabiliriz?